Volgens Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het woningtekort komende kabinetsperiode nog niet opgelost. Het versnellen van de woningbouw is nog niet mogelijk met de middelen en arbeidskrachten. Dit is bepalend voor wat er op korte termijn kan. PBL verwacht de komende vier jaar nog te weinig woningen te hebben.

Momenteel staat de teller op een tekort van 330.000 huizen. De woningnood en de oplossing zijn een belangrijk onderdeel geworden van de meeste verkiezingsprogramma’s. Momenteel zijn er nog te weinig concrete voorstellen om de nieuwe minister meer beleidsinstrumenten te geven.

Overigens is het PBL erg positief over het feit om snel veel tijdelijke woningen neer te zetten.

Bron: RTL Nieuws
1 maart 2021

Rate this post