Het aantal huurtransacties in de vrije sector daalt. Ook de gemiddelde huurprijs vertoont een neerwaartse trend, zo blijkt uit recente kwartaalcijfers van NVM en VGM NL. In het eerste kwartaal van 2023 is er een daling in het aantal transacties in het kale huursegment, evenals een terugval van 25% in verhuurde nieuwbouwwoningen. Dit is het laagste niveau sinds 2019. Terwijl de huurprijzen voor appartementen licht dalen, blijven die voor woonhuizen stabiel.

De nieuwe regelgeving en plannen van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben invloed op de huurmarkt. Particuliere verhuurders overwegen om te stoppen met verhuren, wat kan leiden tot een kleinere huurvoorraad en een stagnatie van de doorstroming op de markt. Dit maakt de situatie voor starters en andere woningzoekenden steeds nijpender. NVM en VGM NL roepen de minister en Kamerleden op om werkbare regelgeving te bieden, ook voor tijdelijke huurders, en wetgeving integraal te bekijken.

Opvallend is ook dat het gemiddelde oppervlak van verhuurde appartementen in de afgelopen jaren steeds kleiner is geworden. In het eerste kwartaal van 2023 bedroeg de gemiddelde grootte van verhuurde appartementen 80m², terwijl nieuwbouwappartementen gemiddeld kleiner waren met 76m². Daarentegen waren nieuwbouwwoningen gemiddeld 2m² groter dan bestaande woonhuizen, met een gemiddelde grootte van 115m².

Deze ontwikkelingen benadrukken de uitdagingen om betaalbare en toegankelijke woningen te bieden in de huidige huurmarkt.

Bron: Vastgoed Actueel

Rate this post